PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Vitajte na internetovom portáli www. ppo.sk, platforme zabezpečujúcej efektívny a rýchly kontakt medzi odberateľmi a dodávateľmi tovarov a služieb. Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť PPO, s.r.o., zaoberajúca sa od roku 1995 riadením a racionalizáciou podnikových procesov.

Neustály tlak na znižovanie nákladov, pri zachovaní alebo zvyšovaní kvality nakupovaných tovarov a služieb, núti každého manažéra neustále hľadať nových potenciálnych obchodných partnerov. Napriek tomu, že mnohé obchodné vzťahy pretrvávajú roky a Váš dodávateľ je spoľahlivý, rýchlosť, s ktorou sa vyvíja Vaša konkurencia, spolu s neustálym rastom a rozširovaním ponuky na trhu Vás po čase zákonite privedie k rozhodnutiu porovnať ponuky iných dodávateľov s Vašimi súčasnými podmienkami. Realizovanie Vášho rozhodnutia prostredníctvom portálu www.ppo.sk Vám zabezpečí nielen dosiahnutie optimálnych parametrov Vašich nákupov, ale výraznou mierou ušetrí aj Váš čas.

Podpora portálu pri optimalizovaní Vašich nákupných činností nekončí poskytnutím platformy samotnej. To je len začiatok! Každá Vaša akcia bude počas jej trvania aktívne podporovaná administrátorom, počnúc podporou pri zadávaní východiskových informácií a parametrov Vašej akcie, cez vyhľadanie a doporučenie možných dodávateľov až po správu Vašej akcie počas celej doby jej trvania.

Pokiaľ chcete predať tovar alebo službu, pri ktorých predpokladáte väčší záujem (napr. predaj nehnuteľnosti, cenných papierov, umeleckých diel a pod.), alebo je potrebné ich predaj realizovať na základe Vašich podnikových pravidiel verejnou formou, môžete využiť predajný modul portálu.

V prípade Vášho záujmu radi prevezmeme organizáciu kompletných obchodných prípadov, alebo Vám poskytneme ďalšie služby, súvisiace s Vašimi nákupnými aktivitami.

Ste výrobcom alebo predajcom tovarov a služieb? Máte možnosť zapojiť sa do ponukových procesov, realizovaných na portáli www.ppo.sk. Okrem šance nájsť korektného odberateľa aj mimo rámec Vašich doterajších zákazníkov, budete prostredníctvom účasti na jednotlivých akciách, neustále v kontakte s konkurenciou. Kvalita a cenová výhodnosť Vašich výrobkov alebo služieb, spoločne s Vašou spoľahlivosťou, Vám ako užívateľovi portálu www.ppo.sk môže zabezpečiť podstatné zvýšenie tržieb bez toho, že by ste vynakladali dodatočné prostriedky na reklamu a propagáciu.

Zaujal Vás obsah tohto portálu? Pokiaľ áno, prečítajte si prosím dokumenty, ktoré sú súčasťou registračného procesu (Ochrana údajov, VOP,Cenník) a zaregistrujte sa. Registrácia spolu so využívaním základného balíka služieb portálu sú bezplatné!