PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Verzia na tlač
SYSTÉM A PRAVIDLÁ PRE UŽÍVATEĽOV INTERNETOVÉHO PORTÁLU WWW.PPO.SK

Súvisiace články Prevádzkovateľom internetového portálu www.ppo.sk je spoločnosť PPO, s. r.o., so sídlom na Potočnej 67, 900 33 Marianka, IČO 34131868.

Internetový portál www.ppo.sk umožňuje kupujúcim (nákupcom) a predávajúcim (dodávateľom), ktorí sú užívateľmi portálu efektívnym spôsobom nachádzať obchodných partnerov a vstupovať s nimi do obchodných vzťahov za vopred definovaných podmienok. Programová báza portálu umožňuje vyhlasovať užívateľom portálu akcie, ktorých cieľom je nákup alebo predaj tovarov a služieb.

Prístup do portálu bude budúcemu užívateľovi umožnený po splnení nasledovných podmienok:
 1. Vyplnenie registračného formuláru
 2. Preverenie a odsúhlasenie zaslaných registračných údajov prevádzkovateľom portálu
 3. Doručenie originálu Plnej moci prevádzkovateľovi na adresu: PPO,spol. s r.o., Potočná 67, 900 33 Marianka. Prevádzkovateľ podmienečne sprístupní účastníkovi služby portálu aj po zaslaní vyplnenej "Plnej moci" faxom na číslo 02-65457281.
Formulár „Plná moc“ príde užívateľovi na jeho e-mailovú adresu okamžite po tom, ako odošle registračný formulár.


Proces registrácie vytvára predpoklady pre transparentnosť akcií realizovaných prostredníctvom portálu a zabezpečuje, že účastníci jednotlivých akcií sú oprávnení podávať ponuky, ktoré majú záväzný charakter.

Prístup do portálu po ukončení registračnej procedúry a využívanie balíka základných služieb (viď "Cenník") poskytuje prevádzkovateľ užívateľom bezplatne.

Každý registrovaný užívateľ má možnosť zúčastniť sa z pozície predávajúceho (dodávateľa) ktorejkoľvek verejnej akcie, vyhlásenej iným užívateľom.

Každý registrovaný užívateľ má možnosť vyhlasovať vlastné akcie. Podľa požiadaviek na stupeň záväznosti, priebeh procesu, resp. okruh účastníkov si môže zvoliť nasledovné parametre akcie:

1. Forma akcie
 • Informatívny dopyt
 • Výberové konanie
 • Aukcia
2. Typ akcie
 • Nákup
 • Predaj
3. Okruh účastníkov
 • Verejná (pri akcii sa neobmedzuje počet účastníkov)
 • Neverejná (akcie sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré určí vyhlasovateľ)


Každá akcia pri jej vyhlásení obsahuje súbor údajov, dostupných jej potenciálnym účastníkom. Týmito údajmi sú:
 1. Názov akcie
 2. Vyhlasovateľ (informácia v rozsahu názvu spoločnosti a jej sídla)
 3. Forma akcie (informatívny dopyt, výberové konanie, aukcia)
 4. Typ akcie (nákup alebo predaj)
 5. Začiatok akcie (dátum a čas)
 6. Ukončenie akcie (dátum a čas)
 7. Doplnkové údaje (komentáre, prílohy a pod.)
Súvisiace články
Január 2009