PRIHLÁSENIE
Užívateľské meno:
Heslo:
Zabudol som heslo

PPO, spol. s r.o.
Potočná 67
900 33  Marianka
Tel.: 0910619269
Fax: ++421-2-65457281
Email: info@ppo.sk
Slovensky | Deutsch | English
Názov akcie Vyhlasovateľ Forma Typ Začiatok Koniec
Stránka:
Verzia na tlač
O SYSTÉME - INFORMATÍVNY DOPYT

Súvisiace články Vyhlasovateľ na základe svojej potreby, ktorú špecifikuje v sekcii Vlastné akcie - Informatívne dopyty - Vyhlásiť vlastný dopyt, zverejní daný informatívny dopyt podľa ním zadaných parametrov.

V prípade, že vyhlasovateľ potrebuje asistenciu administrátora ešte pred zverejnením informatívneho dopytu, ponechá mu status "Čaká na schválenie" a v poli "Správa pre administrátora" špecifikuje svoje požiadavky, vzťahujúce sa k asistencii k predmetnému informatívnemu dopytu. Administrátor po splnení požiadaviek vyhlasovateľa na základe komunikácie a dohody s vyhlasovateľom zverejní predmetný informatívny dopyt v časti portálu "Informatívne dopyty" a vyzve neohraničený počet potenciálnych obchodných partnerov na podanie ponúk v lehote, ktorá je relevantná pre danú akciu.

Informatívny dopyt sa môže týkať potenciálneho záujmu vyhlasovateľa kúpiť, alebo predať určitý tovar, alebo službu. Ponuky nemajú právne záväzný charakter a slúžia vyhlasovateľovi predovšetkým na identifikáciu okruhu možných obchodných partnerov pri realizácii uvažovanej obchodnej operácie.

Potenciálni účastníci si môžu pozrieť detaily k danému informatívnemu dopytu v sekcii Cudzie akcie - Informatívne dopyty - Detaily dopytu.

V prípade rozhodnutia zúčastniť sa danej potvrdí účastník svoju účasť kliknutím na heslo "Prihlásiť sa do dopytu". Po prihlásení sa do dopytu sa tento presunie do sekcie Cudzie akcie - Cudzie informatívne dopyty - Informatívne dopyty s mojou účasťou.

Svoje ponuky môžu účastníci zadávať od momentu jeho zahájenia (začiatok akcie). Počas trvania informatívneho dopytu môže každý z účastníkov do svojej ponuky vstupovať a upravovať ju. Ponuky je možné podávať až do ukončenia informatívneho dopytu (ukončenie akcie). Po ukončení sa daná akcia uzatvorí a nie je možné podané ponuky meniť.

Vyhlasovateľ má po celú dobu trvania informatívneho dopytu prístup k aktuálnym ponukám, ktoré sa k jeho dopytu viažu. Po ukončení informatívneho dopytu bude mať vyhlasovateľ v sekcii Vlastné akcie - Informatívne dopyty - Ukončené informatívne dopyty k dispozícii protokol o výsledku danej akcie. Protokol obsahuje zoznam účastníkov, ich posledné platné ponuky, záznam o čase ich podania a prílohy a texty, ktoré jednotliví účastníci ku svojim ponukám pripojili.

Jednotliví účastníci budú mať v sekcii Cudzie akcie - Cudzie informatívne dopyty - Ukončené cudzie informatívne dopyty k dispozícii protokol z danej akcie, ktorý bude obsahovať identifikačné údaje o akcii, ich vlastnú poslednú platnú ponuku a prílohy a texty, ktoré k danej ponuke pripojili.

Po vyhodnotení vyhlásenej akcie môže vyhlasovateľ, podľa vlastného uváženia, informovať účastníkov o svojom rozhodnutí o ďalšom postupe.

Vyhlasovateľ nie je povinný akceptovať žiadnu zo zaslaných ponúk.

Súvisiace články
Január 2009